Skip to main content

Erasmus Universiteit

Opdracht

Vanuit de Erasmus Universiteit was er behoefte aan een freelance software ontwikkelaar om het maatwerk development team te ondersteunen. De focus lag op Harmonized Appraisal to Assessment (HAPP) project; een nieuwe applicatie waarbij docenten worden ondersteund in het beoordelen en feedback leveren op student opdrachten.

HAPP is een applicatie waarin de back-end in PHP/Laravel geschreven is en de front-end in Vue. Voor de interactie tussen de front-/back-end wordt er gebruik gemaakt van Inertia.js. HAPP wordt binnen meerdere Canvas applicaties geïntegreerd. Docenten kunnen met HAPP een rubric bouwen en per criteria aangeven hoeveel punten er mogelijk zijn.

Integratie Canvas

Canvas is een leerplatform wat door verschillende scholen wordt gebruikt. HAPP integreert met Canvas door middel van een LTI koppeling, zo kunnen docenten HAPP activeren voor een opdracht en wordt de rubric aan de studenten weergegeven. Docenten kunnen met oAuth inloggen in HAPP en de rubric beheren en student opdrachten beoordelen.

Feedback templates

Om studenten van gepersonaliseerde feedback te voorzien is het mogelijk om templates te configureren. Een template bestaat uit tekst en placeholders, de “@name” placeholder wordt bijvoorbeeld vervangen door de naam van de student. Voor elk behaald criteria wordt een specifieke feedback tekst weergegeven. In het template kunnen paragraven worden toegevoegd die afhankelijk zijn van het eindcijfer.

Zo ontvangen studenten feedback die van toepassing is en kan de docent sneller nakijken.

Techniek

Canvas LTI koppeling
Gepersonaliseerde feedback
Dusk end-to-end testing