Skip to main content

Wedaycare

Opdracht

Wedaycare is een kinderdagverblijf platform om planning en oudercommunicatie op één plek te regelen. De ouder en medewerkers app zijn multi tenant, zodat elk kinderdagverblijf zijn eigen huisstijl kan hanteren. In 2018 heb ik het beheer overgenomen en hebben we de applicatie doorontwikkeld.

Het platform maakt gebruik van een Laravel API en communiceert met medewerker- en ouder-apps die als single-page applications (SPA’s) zijn ontwikkeld. Berichten worden realtime verstuurd via websockets en pushmeldingen (FCM). Een aantal van de modules die op maat zijn ontwikkeld:

Dagen aanvragen

Extra dagen of ruildagen aanvragen is een tijdrovend process, elke kinderdagverblijf heeft zijn eigen regels betreft planning en beroepskracht kindratio. Dit process is grotendeels geautomatiseerd door een aanvraag module. Ouders kunnen een extra dag via de app aanvragen op basis van beschikbare dagen. Een medewerker kan de aanvraag goedkeuren of afwijzen, in het overzicht is te zien wat de gevolgen zijn voor het kindratio. Na het goedkeuren krijgt de ouder een melding en wordt via een SOAP koppeling de administratie bijgewerkt. Er zijn al meer dan 250.000 aanvragen afgehandeld.

Tussenschoolse opvang

Papieren presentielijsten overtypen in de administratie is verleden tijd. Voor de tussenschoolse opvang is een apart stuk software ontwikkeld, zodat coördinatoren digitaal de kindplanning kunnen inzien en wijzigen. Overblijfmedewerkers hebben actuele lijsten en kunnen gemakkelijk mutaties aangeven via web, tablet en telefoon. Met rechten en rollen kunnen nieuwe overblijfmedewerkers worden toegevoegd zodat ze alleen de noodzakelijke informatie kunnen inzien.

Wedaycare is een groot project wat het leven van veel ouders en verzorgers vergemakkelijkt.

Techniek

Multitenant Laravel API
White label apps
Realtime berichten